Natuurbescherming fuseren? Dacht het niet!

De ANWB heeft vandaag 26 November 2012, de stelling geponeerd dat de natuur in Nederland gebaat zou zijn bij een samenvoeging van natuurbeschermings organisaties.

Wat een misvatting!

Vroeger, heel lang geleden, werd natuur niet beschermd. Dat “was niet nodig”: Natuur was iets wat bedreigend was voor het welzijn van de mens. Woeste gronden waar je hooguit wel aan kon verdienen of van kon gebruiken. Hout, turf, zand, klei.
De woeste gronden moesten ontgonnen worden want dan kon je er nog veel meer mee. Woest en nutteloos en bedreigend want die natuur wilde ons opvreten of toch minstens onze ontgonnen gronden weer in bezit nemen.

Natuur was dus iets om op te heffen om de mens te “verheffen”.
Dat dat niet zo was wisten een aantal mensen ook wel, maar ja, hier en daar een boekje of tijdschrift (De Levende Natuur, vanaf 1896 https://www.facebook.com/DeLevendeNatuur?ref=ts&fref=ts ) hielp ook niet echt. Intussen hadden de mensen zowat alle bos in Nederland gekapt en dreigde de laatste vogels te eindigen in de pot of voor de veren in de mode en ons vuil kon ook wel in die waardeloze plassen gedumpt. Vogelbescherming werd opgericht in 1899 en de overheid wilde de houtvoorziening toch echt in de hand gaan houden en startte ook in 1899 Staatsbosbeheer op. Twee jaar later in 1901 volgde de NNV, de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (nu KNNV) die weer naar aanleiding van dreigende vuilstort in het Naardermeer aan de wieg stond van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland in 1905.

Dat ging goed. Veel gebieden werden gekocht of verkregen of geconfisqueerd als staatsgronden en de natuur kreeg weer een kans in de alsmaar grotere landhonger, hoewel de woeste gronden tot in de jaren ’60 nog “ontgonnen”werden (waarvan nu alweer heel wat terug gevormd zijn naar nieuwe natuur, over geldverspilling gesproken). Maar veel landeigenaren zagen hun zorgzaam gekoesterde landerijen, landgoederen en buitenplaatsen tot niet zo graag in handen van een vereniging die gezeteld was in het rijke westen en dan ook nog in Amsterdam. Daar kwam niet veel goeds vandaan. Oude adel uit Gelderland, Limburg en Groningen bijvoorbeeld … of in Fryslân…

Van 1927 tot 1936 werden mede door initiatieven van Natuurmonumenten de provinciale landschappen opgericht. Omdat een landelijke organisatie niet de middelen en de steun had om dat goed ter plekke te regelen. Deze landschappen hebben een fenomenale invloed gehad op de regionale natuur. Ze ontwikkelden een goede relatie met de bevolking, waardering bij de landbezitters en een directe ingang bij politici om zo aan natuurbescherming te doen. De samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die in die tijd ook steeds meer aan natuurbescherming ging doen naast houtteelt resulteerde in scheiding van aankoopbeleid van vrijkomende “woeste grond”. Iedere organisatie kreeg de mogelijkheid aan te kopen en/of te verkrijgen van gebieden die het best bij de organisatie pastte (althans meestal)
Deze organisaties creëerden ook een eigen publiek om zich heen. Staatsbosbeheer had daar het minste behoefte aan, iedere werkende Nederlander draagt daar aan bij dmv van belastingen, maar de Landschappen en Natuurmonumenten trokken  donateurs en leden die voor een groot deel garant stonden en staan voor de instandhouding van de natuurgebieden. Mensen in Utrecht werden donateur van het Utrechts Landschap EN van Natuurmonumenten. Fervente natuurliefhebbers zijn soms wel donateur van meerdere Landschappen naast Natuurmonumenten.

Al deze organisaties en nog een aantal meer, zoals sommige investeerders, verenigingen van landeigenaren en bijvoorbeeld het Goois Natuurreservaat namen mensen in dienst om hun gebieden zo goed mogelijk te beheren. Kennis van de gebieden, wetenschappelijk kennis, juridische kennis en communicatieve kennis.

Dat een landelijke organisatie niet zo heel erg efficiënt werkt bewijst de verregaande regionalisatie van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer  vanaf de jaren ’80. Limburg is anders dan Brabant, Zeeland, Drenthe en Fryslân.
Door nu te roepen dat het allemaal wel één pot nat kan worden waardoor 1500 mensen overbodig zijn heb je toch niet echt een idee van hoe het werkelijk gaat in Nederland. We leven met zoveel mensen op een kluit dat je soms maar beter op plaatselijk niveau kan werken dan op landelijk. Plaatselijke of regionale benadering kweekt meer draagvlak dan landelijke “regels en regelingen”.

Dat je dan ook maar beweert dat “ruige natuur” niet aanspreekt en dat je maar beter voor recreatienatuur kunt gaan (uiteraard goed bereikbaar per auto want dat is het stokpaard waar de ANWB zijn geld mee verdient) waar mensen wel hun contributie voor willen neerleggen… tja…

Klokjesgentiaan. Ruige natuur die niet hoeft van de ANWB…of betalen als je het toch wilt zien

Dat wordt dus betalen als je nog wil “genieten”. Kijk even mee bij de National Trust, het grote voorbeeld van de ANWB: http://www.nationaltrust.org.uk/membership/
Een gezin met kinderen onder de 18 betaalt £93.50 dus ongeveer 115,50 euro! En dan kun je in Schotland nog niet eens terecht!

En dan die 1500 mensen die weg moeten. Dat zijn allemaal mensen die “overbodig” werk doen. Jaja… allemaal neusvreters want ze zijn met “ruige natuur” bezig waar geen mens in Nederland belang bij heeft volgens de ANWB…
Waar blijven die? Afvloeiingsregelingen, WW, bijstand? Is dat goedkoop? Is dat goed voor de “economie”? Ze hebben opleidingen die nergens meer worden gevraagd en moeten dus omscholen..op wiens kosten? En als dan alles omgevormd is tot parkeerplaats, te bezoeken landhuizen en recreatieparken waarvoor betaald moet worden om er gebruik van te maken waar blijven de vogelliefhebbers, de plantenfanaten, de natuurfotografen, de rustzoekers dan?

Kennis overdragen niet meer door de boswachter maar door vrijwilligers? Ideaalbeeld van de ANWB!

Tjonge, de ANWB is toch wel heel erg begaan mat de Nederlandse bevolking… of zie ik dat verkeerd?

Maar wat dan wel?
Vergaande samenwerking is al lang in gang gezet. Samenwerking op het niveau van gezamenlijk optreden tegen bedreigingen zoals losgeslagen politici (zoals Bleker) of pseudo maatschappelijke organisaties (zoals ANWB) is in gang gezet. Slim regionaal inzetten van ieders kennis en kunde, elkaar versterken en over cultuurverschillen heenstappen. De organisaties zijn al bezig maar misschien is DIT de trigger om als eenheid tegen cultuur vervlakkers op te treden.

Ideaalbeeld van de ANWB, recreatie met de auto en ervoor betalen.

En als de overheid nou eens wat minder belastinggeld stak in megastallen in schurkenstaten (kippenfarm voor plofkippen in de Oekraïne) of een vergelijkbare megastal voor plofkippen en varkens in Zuid Limburg (2,1 miljoen als het doorgaat, ook geld van vegetariërs gaat daar naar toe) en dat geld besteed aan natuur in Nederland, wat aantoonbaar (wetenschappelijk onderzoek heeft dat uitgewezen!) beter is voor de gezondheid van ons allen… dan zijn we alweer een stuk verder en hoeft deze discussie eigenlijk niet gevoerd te worden. En kunnen er juist banen gecreëerd worden in natuur en landschapsbeheer in plaats van ontslag.

Betalen voor Natuur of hoe de Natuur wel zonder subsidie kan

De laatste tijd komen er steeds meer mensen die menen dat “de Natuur” wel zonder subsidie kan.
Niet dat die natuur nu al zo vet gesubsidieerd wordt, maar het kan met minder. Zeker, dat kan!

Maar wat IS subsidie eigenlijk…. Subsidie wordt gegeven door overheden en de overheid krijgt geld uit belastingopbrengsten, om het maar even kort te omschrijven. Dus iedereen die belasting betaalt draagt bij aan willekeurig welke subsidie regeling.

Zo betalen vegetariërs mee aan de overproductie van vlees en zorgen ze er voor dat plofkippen voor weinig in de supermarkt liggen. Daar wordt weer op verdiend uiteraard en dus weer belasting over betaald zodat.. enz..

Maar ook onze infrastructuur wordt door iedereen betaald en een heeeel klein beetje subsidie gaat ook naar natuurbeheer.

Normaal gesproken zou niet “iedereen” moeten bijdragen, maar alleen de afnemers of gebruikers. Dat is eerlijk. Dus mensen die kip willen eten zouden extra moeten betalen om veel plofkippen te produceren zodat aandeelhouders van supermarktketens extra miljoenen kunnen verdienen. Die eten geen plofkippen, ze kijken wel linker uit. Onze infrastructuur wordt voor een groot deel al betaald door de weggebruikers, maar je wilt niet weten wat een meter snelweg kost… maar tolwegen zijn een goed alternatief. Dat kost ook weer miljoenen, maar je schroeft de toltarieven op en klaar ben je. Al dat geld wordt ook weer uitgegeven, dus daar komt ook weer belasting voor terug. Vestzak/broekzak voor een deel dus.

Mooi he, Schaep en Burgh in ‘s-Graveland. Over een paar jaar betalen voor deze ervaring?

In dat licht gezien moet je ook aan de “gebruikers” van de natuur een bijdrage vragen. Lang niet iedereen is gecharmeerd van al dat groen en die wilde beesten, dus waarom zouden zij dan ook geld daar voor moeten afstaan… het is weliswaar leven, maar het is lastig leven. De natuur vreet je kippen op, onkruid moet met zwaar gif bestreden worden, van muggen wordt je ziek, vogels schijten of vreten het gras voor de koeien op… alleen maar lastig.

Dus terug naar de Middeleeuwen. Toen gaven grootgrondbezitters hun land in leen bij leenheren. Die mochten er dan het vruchtgebruik van hebben maar wel na afdracht van … belastingen.
Die leenheren heffen dan ook weer bij de echte gebruikers van dat land belastingen (om te wonen, het water op peil houden, bescherming), tolgelden (om je te verplaatsen), gebruiksrechten (jacht, visserij, rietsnijden, hout hakken), tienden (over productie van landbouwgewassen)..noem maar op. Je betaalt voor wat je gebruikt.

Tot eind vorige eeuw kon je restanten daar van duidelijk zien. Voor een aantal gebieden van organisaties die natuur beheren moet je lid zijn om het gebied te betreden of een kaartje aan de ingang kopen. Natuurmonumenten bijvoorbeeld. Je moest lid zijn om op de ‘s-Gravelandse landgoederen te wandelen of een kaartje kopen bij de ingang van het Zwanenwater of Duin en Kruidberg bij Haarlem.

Dat is niet meer zo. Controle kost namelijk veel geld in de vorm van personeel. De opbrengst dekt de kosten niet, letterlijk. De kaartjes automaten kosten ook geld en ook daar moet je nacontrole doen en vooral ook het hele gebied inrasteren om illegaal betreden te voorkomen. En dat raster onderhouden.

Het Noordal in Zuid Limburg. Unieke flora en fauna. Mag best wat kosten toch?

Een enkele feodale organisatie presteert het nog om entree te heffen zoals het jachtlandgoed “De Hoge Veluwe” http://www.hogeveluwe.nl/nl/uw-bezoek/entreeprijzen/30 en een paar waterleidingbedrijven. Die laatsten verdienen al vermogens aan ons drinkwater maar eisen ook een entree van mensen die het wagen in hun gebieden van de restanten natuur die ze overgelaten hebben, te genieten. Waterwinning en goed natuurbeheer gaan echt niet samen, hoewel er veel geld gestoken wordt in voorlichting om het tegendeel te bewijzen. Pas als de waterwinning stopt kan er weer iets van natuur terugkomen. Ook dat soort natuur is wel binnen die gebieden aanwezig. Maar betalen zul je!

Hoge Veluwe: entree 8,20 pp

Dat is nu dus ook het voorland van al onze natuur in Nederland. Overal hekken om de natuurgebieden (die staan er nu nauwelijks, hooguit om bewoners te beschermen tegen opdringerige herten en zwijnen), prikkeldraad, bordjes verboden toegang, kaartjesautomaten of bemande kassa’s, controlerend personeel…. WEL goed voor werkeloosheidsbestrijding, maar het moet dan wel wat opbrengen uiteraard. Een dagje Kennemerduinen voor 10 euro? Veluwezoom mag wel 20 euro kosten, De nieuwe natuurgebieden in het Markermeer, heel groot, heel bijzonder, 30 euro, Drentse AA, daar komen weing mensen, 5 euro. Per dag. Of lid worden voor 100 euro per jaar, maar dan heb je ook wat…
Bijkomend voordeel is dat er dan veel minder mensen komen en daarmee ook de natuur beter beschermd is. Geen overlast meer van honden (die moeten extra betalen…zeg 10 euro per hond per dag) Op een paard? 20 euro, mountainbike, ook 20 euro, En ga zo maar door. Het is allemaal prima te beprijzen.

bord uit ca 2003. Alleen voor leden of een kaartje kopen. Willen we daarnaar terug?
De kaartjes automaat van het Zwanenwater in 2005
Bordje Heerenduin, grenzend aan Duin en Kruidberg in 2010. Nu dus vrij toegankelijk. je ziet boven het bordje nog een schroef zitten van het vroegere grote bord.

Klinkt dit raar? Ja? Maar dat is wat PVV en VVD wil! Dat roepen ze dus alsmaar. En CDA-er Bleker brengt het nog dichterbij ook. Zelfs gerenommeerde kranten laten hun oren hangen naar dit soort  ideeën. Zoals hier in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3175780/2012/02/13/Natuur-kan-prima-zonder-subsidie.dhtml
Terwijl de achterban van al deze partijen juist het tegenovergestelde wil. Die willen alle hekken weg en alle natuur vrij toegankelijk. Wat in de praktijk natuurlijk al lang zo is, maar dat weten die mensen niet. Die komen nooit buiten… Maar hun eigen partijen willen nu het tegenovergestelde…Terug naar Middeleeuwse normen en waarden, ieder voor zich en verdienen waar wat te verdienen valt. Leve de vrijheid!

Voorbeeld is het land van de onbegrensde mogelijkheden. De USA. Heel veel nationale en regionale natuurgebieden zijn ingepakt in parken. Entree tussen de 10 en de 25 dollar, per dag! http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/feesandreservations.htm  Je kunt een pas kopen voor de nationale parken voor 80 dollar, http://www.nps.gov/findapark/passes.htm  met het idee dat de gemiddelde Amerikaan maar een vakantie van een week kan betalen en in die tijd niet zoveel parken bezoekt.

Die pas geldt niet voor regionale parken, dat is dus gewoon extra aftikken. Of je betaalt een vermogen aan parkeergeld op uitzichtpunten. Alles is hier naar toe te halen 🙂 Of neem de National Trust in GB. 5 pond parkeergeld of lid worden. 2 pond voor toegang vogelkijkhut of lid worden, 20 pond entree kasteel of lid worden. En je Engelse lidmaatschap geldt niet in Schotland.. extra lid worden van de Schotse National Trust. http://www.nationaltrust.org.uk/membership/ vergelijk dit met http://steun.natuurmonumenten.nl/

Ruine van een kerk in Noord Engeland

Natuurmonumenten is al meerdere malen bij de National Trust op bezoek geweest om inspiratie op te doen. U bent gewaarschuwd!

Groot pluspunt: Het worden vette tijden voor Natuurmonumenten, de 12 provinciale landschappen, het geprivatiseerde Staatsbosbeheer (moet wel de naam veranderen.. koninklijk bosbeheer met als aandeelhouders het Koninklijk huis wellicht? of gewoon Bos- en Natuurbeheer) het Goois Natuurreservaat en alle andere natuurbezitters. Natuurliefhebbers moeten van allemaal lid worden om torenhoge entreegelden te omzeilen. De lidmaatschapsgelden moeten ook omhoog uiteraard… Maar die liefhebbers kunnen dan wel in oases van rust terecht! En heel veel werkgelegenheid uiteraard. Kunnen de wegbezuinigde brandweermensen en defensiemedewerkers ook weer aan de slag. Kaartjes knippen, wachtlopen langs de rasters, controle op overtreders. Brengt ook weer belastinggeld op al die salarissen.