Naardermeer, Netherlands, Aalscholver in de boot

Naardermeer, het eerste aangekochte natuurmonument van de Vereniging Natuurmonumenten en nog steeds de moeite waard te bezoeken. Dat kan alleen onder leiding van gidsen, maar voor een opdracht waren wij 11-07-2011 op het meer om landschapsbeeld te “schieten”.

Opmerkelijk was dat een jonge aalscholver ons aanzag voor een welkome rustplaats en ook niet van wijken wist. Eerst op de roeispaan en later met de roeispaan aan boord gezet. Honderden meters verderop en een uur later de vogel op een dam vlakbij de kolonie gedeponeerd (onder protest) Wonderlijk was de totale afwezigheid van enige angst, als ik te dichtbij kwam kon er zelfs enige lichte alertheid vanaf.. wonderlijk…