Common Butterbur (Petasites hybridus) Groot Hoefblad

Common butterbur is flowering. I saw along the road to Amsterdam yesterday the first flowers. Not exuberant, but it was flowering! Butterbur flowers with male or female flowers and these are female. For hundreds of years butterbur has been used against many diseases. Modern indications are the prophylaxis of migraine, tension headache, spasms of the urogenital tract, gastro-intestinal tract and bile duct and hopefully hay fever and asthma in the near future..

Groot Hoefblad bloeit alweer. Ik zag hem bloeien gisteren langs de weg van Weesp naar Amsterdam. Meestal bloeien de vrouwelijke planten eerder dan de mannelijke, deze foto is van een vrouwelijke plant, twee jaar geleden gemaakt.
Hoefblad kent een lange gebruikshistorie. Het werd altijd in de kruidengeneeskunde gebruikt, oa als pijnstiller, maar ook in de moderne geneeskunde wordt het steeds meer gebruikt, vooral bij aandoeningen van de luchtwegen en bij verschillende soorten kramp. En men hoopt stoffen te kunnen vinden die werken tegen hooikoorts en astma.
De zeer grote bladeren die in de loop van de lente verschijnen, na de bloei, ruiken heel typisch als je ze droogt. Een soort friszure lucht, heel apart. Je kunt die lucht weer oproepen door gedroogd blad, dat je bijvoorbeeld aan het plafond hebt hangen, nat te spuiten met een plantenspuit. Probeer het maar eens. Het gedroogde blad wordt ook gebruikt om astma sigaretten van te maken, hoewel het klein hoefblad meer van bekend is.

Winter aconite, Winterakoniet


Winter Aconite is winter flowering. In tje Netherlands its now starting, in the north a week later. Winter Aconite is an ornamental flower from south europe and mostly planted in estate gardens which in the northern part of Holland isare named Stinzen or States. This type of flora we recognize in that kind of gardes are described under the name “stinzenflora”. I will write more about them.


Winterakoniet (Eranthis hyemalis) is een vroeg bloeiende stinzenplant familie van de ranonkels waar ook bijvoorbeeld de boterbloem, de dotter en de bosanemoon behoort. De Winterakoniet is ooit ingevoerd als sierplant uit zuid europa. Ze werden vooral bij stinsen en states geplant vandaar dat ze deel uit maken van de Stinzenflora. Ze doen het prima onder bomen en in een redelijk rijke en niet te droge grond. In Friesland heb ik ze ook gevonden in gazons bij boerderijen met hoge bomen eromheen en in boomgaarden.
Deze plant begint nu te bloeien, in Friesland meestal een week later.


Ankara Crocus or Golden Bunch Crocus

Crocus ancyrensis, native of Turkey, Pakistan, & Afghanistan, introduced to gardening in 1943 is flowering today. It is not so good weather today so I will show you an image from my archive.

This is typical a winter crocus and always the first of the species I have in my garden. When its sunny and around 9 degrees C. the first bumble bee queen can visit it…

Crocus ancyrensis heeft geen echte Nederlands naam, maar het is wel een van de eerst bloeiende planten in de tuin, vooral alstie in de zon en beschut staat. Wanneer het warm genoeg is kunnen de eerste hommelkoninginnen er al voedsel halen en soms zie je er ook bijen op. Maar dan is het meestal wat later in de winter. De bloeitijd is niet abnormaal.