Ecologisch onderzoek

We voeren ook eenvoudig ecologisch onderzoek uit voor diverse opdrachtgevers. Quick scans, inventarisaties, second opinion, assistentie bij beheersevaluatie en uiteraard ook leveren van beeld voor speciale publicaties en determinatiewerken.

Laatste project was de inventarisatie van beschermde planten volgens de huidige flora en faunawet en de nieuwe die in 2017 ingaat langs de Maaslijn in Limburg.

msd-20160706-353075

Overgang bij Lottum